Search

VEDA கல்வி நிலையத்தில் 2018 ம் ஆண்டு க. பொ. த (உ/த) கணித, விஞ்ஞான பரிட்சைக்கு தோற்றும் மாணவர்களுக்குரிய வகுப்புக்கள் ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளன.


Leave a Reply

Your email address will not be published.