Search

வல்வை மகளிர் மகா வித்தியாலயத்தின் உயர்தப்பரீட்சை பெறுபேறு 2015

வல்வை மகளிர் மகா வித்தியாலயத்தின் உயர்தப்பரீட்சை பெறுபேறு 2015.
வர்த்தகப்பிரிவு .
1.ஆ.தமிழினி. 3A
2. கோ.பிரியங்காA 2B
3.ஸ்ரீ.கனுஜா 2B C.
4.கு. நிஷாந்தினி 2C S.
கலைப்பிரிவு.
1.சு.துளசி A 2C.
2.இ.பிரதீபா A 2C.
3.மு.வானதி A B S.
4.அ. மேரி ரூபதர்சினி A C S.
5.ஜெ.காஞ்சனா 3C.
வரத்தகப்பிரிவில் 100% சித்தியைப் பெற்ற மாணவிகளையும் ,3A பெறுபேற்றைப்பெற்ற மாணவி ஆ.தமிழினியையும்,கலைப்பிரிவில் சிறந்த பெறுபேற்றைப் பெற்ற மாணவிகளையும் பாராட்டி வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மேலும் இப்பாடசாலை வளம்பெற வல்வை மக்கள் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்
Leave a Reply

Your email address will not be published.