Search

சிதம்பராக் கல்லூரி விஞ்ஞான ஆய்வுகூட வேலைகள் முழுமையாக பூர்த்தி – CWN

கடந்த சில மாதங்களாக CWN (Chithambara College Well wishers Network) இனால் முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்த வல்வெட்டித்துறை சிதம்பராக் கல்லூரி விஞ்ஞான ஆய்வுகூட வேலைகள் முழுமையாக பூர்த்தியடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பூர்த்தியடைந்துள்ள சிதம்பராக் கல்லூரி விஞ்ஞான ஆய்வுகூடத்தினை  கீழே உள்ள படங்களில் காணலாம்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *