Search

இவர் சகாசம் செய்கின்றாராம்!(காணொளி)

ஜெர்மனியில் உள்ள Krefeld மிருகக் காட்சிசாலையில் உள்ள 12 வயதான Kidogo என்ற கொரில்லா குரங்கு தனது சாகசத்தால் பலரையும் கவர்ந்து வருகிறது.

அதன் கவர்ச்சிகரமான சகாச விளையாட்டைப் பாருங்கள்

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *