Search

பருத்தித்துறை-ஐக்கிய விளையாட்டுக் கழகம் நடாத்தும் மாபெரும் கபடிச் சுற்றுப்போட்டியின் இறுதிப்போட்டியும் பரிசளிப்பு விழாவும்-2016 படங்கள் இணைப்பு

பருத்தித்துறை-ஐக்கிய விளையாட்டுக் கழகம் நடாத்தும் மாபெரும் கபடிச் சுற்றுப்போட்டியின் இறுதிப்போட்டியும் பரிசளிப்பு விழாவும்-2016, (11.12.2016) இரவு 7 மணிக்கு மின்னொளியில் நடைபெற்றது.இறுதிப்போட்டியில் சென்தோமஸ் A யும் சென்தோமஸ் B யும் மோதிக்கொண்டன.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *