Search

வல்வை விளையாட்டுக்கழகம் நடாத்தும் மாபெரும் இல்ல மெய்வன்மை போட்டிகளின் மென்பந்து துடுப்பாட்டம் இன்று (24.02.2017) றெயின்போ வி.க மைதானத்தில் விறு விறுப்பாக நடைபெற்றது

வல்வை விளையாட்டுக்கழகம் நடாத்தும் மாபெரும் இல்ல மெய்வன்மை போட்டிகளின் மென்பந்து துடுப்பாட்டம் இன்று (24.02.2017) றெயின்போ வி.க மைதானத்தில் விறு விறுப்பாக நடைபெற்றது

இன்றைய போட்டிகளின் முதலாவது போட்டியாக மென்பந்து துடுப்பாட்டத்தில் 7 கழகங்கள் பங்குபற்றி விளையாடி வருகின்றன

இறுதிப்போட்டிக்கு தீருவில் வி.க மற்றும் றெயின்போ வி.கழகமும் தெரிவாகியது
Leave a Reply

Your email address will not be published.