Search

வல்வை வி.க உதைபந்து போட்டியில் இன்று நெடியகாடு இளைஞர் விளையாட்டுக்கழகம் மோதவுள்ளது

வல்வை வி.க உதைபந்து போட்டியில் இன்று நெடியகாடு  விளையாட்டுக்கழகம் மோதவுள்ளது
05.03.2017 0இரண்டாம் சுற்று ஆட்டத்தில்
நெடியகாடு விளையாட்டுக்கழகம் வல்வை விளையாட்டுக் கழகம் நடாத்தும் மாபெரும் உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டி2017
07.03.2017 றெயின்போ விளையாட்டுக் கழக மைதானத்தில்
3:30 மணி நெடியகாடு எதிர் நவஜீவன்ஸ்
4:30 மணி
யங்கம்பன்ஸ் எதிர்
மைக்கல் ஆகிய அணிகள் மோதுகின்றன

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *