Search

வானவேடிக்கைகளுடன் இறுதியாட்டம் ஆரம்பம்மாகியது வ நெ இ விகழகம் நடாத்தும் உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டி “Northern Challengers cup-2016

வல்வை நெடியகாடு இளைஞர் விளையாட்டுக்கழகம் நடாத்தும் உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டி “Northern Challengers cup-2016 வானவேடிக்கைகளுடனும் கொடியேற்ற நிகழ்வும் பிரதம விருந்தினர்கள் கௌரவிப்பும் பிரதம விருந்தினர்கள் வீரர்களுக்கு கைலாகு கொடுத்து ஊக்கப்படுத்தி, சர்வதேச முறைப்படி மாபெரும் இறுதியாட்டம் ஆரம்பம்மாகியது
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *