Search

யா வல்வை சிவகுரு வித்தியாலய மாணவர்களின் 2016 க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் வித்தியாலய முதல் நிலையில் வல்வை மாணவி செல்வி மனோகர் சாலினி 5A B C 2S முழுமையான சித்திபெற்ற மாணவர்களின் விபரங்களும்

யா வல்வை சிவகுரு வித்தியாலய மாணவர்களின் 2016 க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் வித்தியாலய முதல் நிலையில் வல்வை மாணவி செல்வி மனோகர் சாலினி 5A B C 2S முழுமையான சித்திபெற்ற மாணவர்களின் விபரங்களும் இவர்களுக்கும் ஏனைய சித்திபெற்ற மாணவர்களுக்கும் எமது நிர்வாகத்தின் சார்பிலும் இணையத்தின் சார்பிலும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *