Search

வல்வைஅகிலன் கருணாகரன் ரோமேனியா நாட்டில் நடைபெற்ற 9வது ஐரோப்பிய கராத்தே சம்பியன் போட்டியில் சில்வர் பதக்கத்தை கைப்பற்றினார்.

வல்வை அகிலன் கருணாகரன் ரோமேனியா நாட்டில் நடைபெற்ற 9வது ஐரோப்பிய கராத்தே போட்டியில் சில்வர் பதக்கத்தை கைப்பற்றினார்.
தொடர்ச்சியாக வெற்றிகளை வென்று குவிக்கும் வல்வை அகிலன் கருணாகரன். (வயது 10)

ரோமேனியா நாட்டில் 05-09 திகதி Aprilமாதம் நடைபெற்ற 9வது ஐரோப்பிய சம்பியன் போட்டியில் kata வில்  Silver பதக்கமும், kumiteவில் வெண்கல பதக்கமும், Team Kataவில் வெண்கல பதக்கமும் பெற்றார்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *