Search

வல்வை அணி தேசிய மட்ட கயிறுழுத்தல் போட்டிக்கு தகுதி

வல்வை அணி தேசிய மட்ட கயிறுழுத்தல் போட்டிக்கு தகுதி
மாவட்ட மட்ட கயிறுழுத்தல் பருத்தித்துறை பிரதேச செயலகத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி வல்வை விளையாட்டுக்கழகம் சாம்பியனானது இப்போட்டியானது நேற்று கொக்குவில் இந்துக்கல்லூரி மைதானத்தில் நடைபெற்றது
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *