Search

தீருவில் விளையாட்டுக்கழகம் மென்பந்தாட்ட champion

LONDON FIRST FRESH FOOD LTD அனுசரணையுடன் சைனிங்ஸ் விளையாட்டுக்கழகம் மறைந்த சைனிங்ஸ் உறுப்பினர் நடராசா வைத்திலிங்கம் ஞாபகார்த்தமாக 3 வது வருடம் நடாத்தும் மிகவும் விறுவிறுப்பாக இடம்பெற்ற மென்பந்தாட்ட இறுதிப்போட்டியில் தீருவில் விளையாட்டுக்கழகத்தை எதிர்கொண்ட இளங்கதிர் அணியானது 20 ஓட்டங்களால் தோல்வியடைந்தது இப்போட்டியின் ஆட்டநாயகனாக தீருவில் அணியைச்சேர்ந்த மயூரனும் தொடராட்டநாயகனாக அதே அணியைச்சேர்ந்த பிரதீப்பும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *