Search

வல்வை சிதம்பரா கல்லூரியில் இருந்து பல்கலைக்கழகத்திற்கு தெரிவுசெய்யப்பட்ட மாணவர்களுடன் பெற்றோர்கள்

வல்வை சிதம்பரா கல்லூரியில் இருந்து பல்கலைக்கழகத்திற்கு தெரிவுசெய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கான பாராட்டுவிழா 2017 பகுதி-3 சிதம்பரா கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கத்தினால் மிகப்பிரமாண்டளவில் கௌரவிக்கப்பட்டார்கள் மிகப்பிரமாண்டமான பரிசில்களும் வழங்கப்பட்ட  போது மாணவர்களுடன் பெற்றோர்களும் 
Leave a Reply

Your email address will not be published.