Search

நேதாஜி விளையாட்டு கழக உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டி17.09.2017 நடைபெற உள்ளது

.

நேதாஜி விளையாட்டு கழகம் நடாத்தும் 53 வது வருட விளையாட்டு போட்டிக்கான வல்வைக் உட்பட்ட கழகங்களுக்களுக்கிடையிலான உதைபந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டி நடைபெற உள்ளது.

இடம். தீருவில் மைதானம்.(17.09.2017) 8.00am
Leave a Reply

Your email address will not be published.