Search

வல்வெட்டித்துறை நகர சபையினால் அதி நீளமான வீதி ஒரு கிலோமீற்றர் அமைக்கப்பட்டுவருகின்றது

வல்வெட்டித்துறை நகர சபையினால் அதி நீளமான வீதி ஒரு கிலோமீற்றர் அமைக்கப்பட்டுவருகின்றது இது தீருவில் இருந்து ஆரம்பிக்கின்றது
Leave a Reply

Your email address will not be published.