Search

வல்வை நலன்புரிச் சங்கம் (ஐ.இ) மற்றும் புளூஸ் வி.க நடாத்திய குளிர்கால ஒன்றுகூடல் 2018 படங்கள் இணைப்பு புகுதி -4

வல்வை நலன்புரிச்சங்கம்(ஐ.இ) மற்றும் வல்வை புளூஸ் வி.க (ஐ.இ) நடாத்தும் இவ்வருட(2018) குளிர்கால ஒன்றுகூடல் (09.12.2018 )கொடியேற்றம் மற்றும் மங்கள விளக்கேற்றலுடன் தேசியவிடுதலைப்போரில் ஆகுதியானவருக்கான அஞ்சலி நிகழ்வுடன் ஆரம்பித்தது
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *