Search

வல்வெட்டித்துறையில் இரத்ததான முகாம் உதிரம் கொடுப்போம் உயிர் காப்போம் 20 வயதுக்கு உட்பட்டோர் முதற்தடவை குருதி வழங்கியவர்களுக்கு பரிசில்கள் வழங்கப்பட்டன.

வல்வெட்டித்துறையில் இரத்ததான முகாம் உதிரம் கொடுப்போம் உயிர் காப்போம்

20 வயதுக்கு உட்பட்டோர் முதற்தடவை குருதி வழங்கியவர்களுக்கு பரிசில்கள் வழங்கப்பட்டன. இரத்ததான முகாம் 07.03.2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9.00 மணிக்கு பிரதேச வைத்தியசாலை வல்வெட்டித்துறையில் நடைபெற்றது.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *