Search

மூன்றாமாண்டு நினைவஞ்சலி அமரர் கதிர்காமத்தம்பி விமலதாஸ் (ஓய்வு பெற்ற நில அளவை அத்தியட்சகர் – இலங்கை நில அளவைத் திணைக்களம், உத்தரவு பெற்ற நில அளவையாளர், சமாதான நீதவான்)

மூன்றாமாண்டு நினைவஞ்சலி அமரர் கதிர்காமத்தம்பி விமலதாஸ்

(ஓய்வு பெற்ற நில அளவை அத்தியட்சகர் – இலங்கை நில அளவைத் திணைக்களம், உத்தரவு பெற்ற நில அளவையாளர், சமாதான நீதவான்)
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *