Search

தொண்டைமானாறு செல்வச்சந்நிதி ஆலய வருடாந்த மஹோற்சவம் 08.08.2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 08.00 மணிக்கு  கொடியேற்றத்துடன் மஹோற்சவம் ஆரம்பம்.

தொண்டைமானாறு செல்வச்சந்நிதி ஆலய வருடாந்த மஹோற்சவம் 08.08.2021 ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 08.00 மணிக்கு  கொடியேற்றத்துடன் மஹோற்சவம் ஆரம்பம்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *