Search

இங்கிலாந்தில் வல்வை புளுசின் உதைபந்தாட்ட பயிற்சி புகைப்படங்கள்!

இங்கிலாந்தில் வல்வை புளுசின் 10,12 வயதிற்கு உட்பட்ட வீரர்களின் உதைபந்தாட்ட பயிற்சி கடந்த வாரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ஓவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் காலை 11 மணிக்கு பயிற்சி நடைபெறுகின்றது.

வீரர்களை தவறாது பயிற்சிக்கு சமூகம் தரும்படி பயிற்சியாளர்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றனர்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *