Search

தொண்டைமானாறு ஒற்றுமை வி.கழகம் நடாத்திவரும் 7 நபர்களைக்கொண்ட உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டியின் இன்றைய ஆட்டத்தில்….

தொண்டைமானாறு ஒற்றுமை வி.கழகம் நடாத்திவரும் 7 நபர்களைக்கொண்ட உதைப்பந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டியின் இன்றைய ஆட்டத்தில்…. முதல் போட்டியில் றேன்யஸ் விளையாட்டுக்கழகத்தை எதிர்த்த கருனாகரன் அணி 3-0 என்ற கோல் அடிப்படையில் வெற்றியை தனதாக்கி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது. இரண்டாவது போட்டியில் கலைமதி அணி எதிர்த்த மைக்கல் அணி யை 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றியை தனதாக்கி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியது. மூன்றாவது போட்டியில் ஆதிசக்தி அணி எதிர்த்த நெடியகாடு B அணி யை 8-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
Leave a Reply

Your email address will not be published.