Search

சைனிங்ஸ் ஊக்குவிப்பு குழு நடாத்தும் உதைபந்தாட்ட தொடரின் இன்றைய போட்டி மாலை 4.30 மணிக்கு றெயின்போ மைதானத்தில் நடைபெற்றது.இப்போட்டியில் தீருவில் அணியை எதிர்த்து இளங்கதிர் அணி 2-0 என்ற கோல் அடிப்படையில் வெற்றி பெற்றது.

சைனிங்ஸ் ஊக்குவிப்பு குழு நடாத்தும் உதைபந்தாட்ட தொடரின் இன்றைய போட்டி மாலை 4.30 மணிக்கு றெயின்போ மைதானத்தில் நடைபெற்றது.இப்போட்டியில் தீருவில் அணியை எதிர்த்து இளங்கதிர் அணி  2-0 என்ற கோல் அடிப்படையில் வெற்றி பெற்றது.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.