Search

வல்வெட்டி வேவில் வீரகத்தி விஸ்ணு ஆலயத்தில் சிறப்புற நடைபெற்ற குமாரலய சொர்க்கபானை கார்த்திகை தீபம்

வல்வெட்டி வேவில் வீரகத்தி விஸ்ணு ஆலயத்தில் சிறப்புற நடைபெற்ற குமாரலய சொர்க்கபானை கார்த்திகை தீபம்
Leave a Reply

Your email address will not be published.