Search

கா.பொ.த (A/L)) கணித, ICT பிரிவில் பரீட்சைக்கு தோற்றிய மாணவர்களுக்கு VEDA கல்வி நிலையத்தினூடாக நலன்விரும்பிகளது கல்விக்கான பங்பளிப்பு செய்தவர்களின் விபரம்

Leave a Reply

Your email address will not be published.