Search

எதிர்வரும் 05.08.2019 நெடியகாடு திருச்சிற்றம்பலப்பிள்ளையார் ஆலய மாஹோற்சவத்தை முன்னிட்டு திருச்சிற்றம்பல பிள்ளையார் ஆலய குளம் சுத்தம் செய்யும் பணியில் நெடியம்பதியான் தொண்டர்கள்.

எதிர்வரும் 05.08.2019 நெடியகாடு திருச்சிற்றம்பலப்பிள்ளையார் ஆலய மாஹோற்சவத்தை முன்னிட்டு திருச்சிற்றம்பல பிள்ளையார் ஆலய குளம் சுத்தம் செய்யும் பணியில் நெடியம்பதியான் தொண்டர்கள்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *