வல்வை செய்திகள்

வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட ஜந்தாம் நாள் அலங்கார உற்சவம் 27.02.2015

[ February 27, 2015 6:21 pm ]

வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட ஜந்தாம் நாள் அலங்கார உற்சவம் 27.02.2015
வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட ஜந்தாம் நாள் அலங்கார உற்சவம் 27.02.2015 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1... 
வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட நான்காம் நாள் அலங்கார உற்சவம் 26.02.2015

[ February 27, 2015 4:10 am ]

வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட நான்காம் நாள் அலங்கார உற்சவம் 26.02.2015
வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட நான்காம் நாள் அலங்கார உற்சவம் 26.02.2015 #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2... 
நெடியகாடு இ. வி. கழகம் யாழ் மாவட்ட ரீதியில் நடத்தும் jaffna challengers cup உதைபந்தாட்ட சுற்று தொடரில்- அல்வாய் நண்பர்கள் அணி வெற்றி..

[ February 26, 2015 8:25 am ]

நெடியகாடு இ. வி. கழகம் யாழ் மாவட்ட ரீதியில் நடத்தும் jaffna challengers cup உதைபந்தாட்ட சுற்று தொடரில்- அல்வாய் நண்பர்கள் அணி வெற்றி..
நெடியகாடு இளைஞர் விளையாட்டு கழகம் யாழ் மாவட்ட ரீதியில் நடத்தும் jaffna challengers cup உதைபந்தாட்ட சுற்று... 
வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட மூன்றாம் நாள் அலங்கார உற்சவம் 25.02.2015

[ February 25, 2015 6:12 pm ]

வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட மூன்றாம் நாள் அலங்கார உற்சவம் 25.02.2015
வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட மூன்றாம் நாள் அலங்கார உற்சவம் 25.02.2015 #gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3... 
நெடியகாடு இ. வி. கழகம் யாழ் மாவட்ட ரீதியில் நடத்தும் jaffna challengers cup உதைபந்தாட்ட சுற்று தொடரில்-சென் லூட்ஸ் அணி 7:1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி

[ February 25, 2015 8:22 am ]

நெடியகாடு இ. வி. கழகம் யாழ் மாவட்ட ரீதியில் நடத்தும் jaffna challengers cup உதைபந்தாட்ட சுற்று தொடரில்-சென் லூட்ஸ் அணி 7:1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி
சென் லூட்ஸ் அணி 7:1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி நெடியகாடு இளைஞர் விளையாட்டு கழகம் யாழ் மாவட்ட ரீதியில்... 
வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட இரண்டாம் நாள் அலங்கார உற்சவம் 24.02.2015

[ February 24, 2015 5:24 pm ]

வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட இரண்டாம் நாள் அலங்கார உற்சவம் 24.02.2015
வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட இரண்டாம் நாள் அலங்கார உற்சவம் 24.02.2015 #gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4... 
நெடியகாடு இ. வி. கழகம் யாழ் மாவட்ட ரீதியில் நடத்தும் jaffna challengers cup உதைபந்தாட்ட சுற்று தொடரில்-சென் அன்டனிஸ் அணி 4:0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி ..

[ February 24, 2015 8:39 am ]

நெடியகாடு இ. வி. கழகம் யாழ் மாவட்ட ரீதியில் நடத்தும் jaffna challengers cup உதைபந்தாட்ட சுற்று தொடரில்-சென் அன்டனிஸ் அணி 4:0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி ..
நெடியகாடு இளைஞர் விளையாட்டுக் கழகம் நடத்தும் உதைபந்தாட்ட சுற்றுத்தொடரில் (22.02.2015 ) அன்று இடம்பெற்ற... 
வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட அலங்கார உற்சவம் இன்று கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பம் 23.02.2015

[ February 23, 2015 7:56 pm ]

வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட அலங்கார உற்சவம் இன்று கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பம் 23.02.2015
வல்வை புட்டணி சித்தி விநாயகர் ஆலய வருட அலங்கார உற்சவம் இன்று கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பம் 23.02.2015 #gallery-5... 

Recent Posts

test

Contact: VVTUK26@GMAIL.COM Copyright 2012 | vvtuk.com | Designed & Maintained by Valvai

இது வல்வையிலும் புலம்பெயர்ந்தும்  வாழும் வல்வை மக்களுக்கான இணையம்  வல்வை மக்களின் அறிவித்தல்கள் அனைத்தும் இலவசமாகவே பிரசுரிக்கப்படுகின்றன.