வல்வை செய்திகள்

blues logo

நேற்று நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டியில் வல்வை புளூஸ் வெற்றி !

000000000000000000000000நேற்று நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டியில் Valvai Blues  வி.க Eastham United வி.கழகத்தை எதிர் கொண்டது. முதல் துடுப்பெடுத்தாடிய Valvai Blues  வி.க…
gnanam mama DIS

நான்காம்ஆண்டு நினைவின் வழியில்-பைலட் ஞானம்

000000000000000000000000 நான்காம்ஆண்டு நினைவின் வழியில் நனையும் விழிகள்!…. பாலசுப்பிரமணியம் சிவஞானதாஸ்(பைலட் ஞானம்) வல்வையின் மைந்தனாய் வானிலே தெய்வமாய் 28.12.1966 29.04.2012…