ஆடி அமாவாசை பித்ரு காரியங்கள் செய்வதற்கு உரிய தினம்

ஆடி அமாவாசை பித்ரு காரியங்கள் செய்வதற்கு உரிய தினம் என்பது பலருக்கும் தெரிந்திருக்கும். அமாவாசைக்கு முந்தைய தினமும் சிறப்பானது. அன்றைய தினம் ஒரு கதையைப் படித்த பிறகு

Read more

வல்வை சைனிங்ஸ் வைரவிழா வலைப்பந்தாட்டதில் உதயசூரியன், வெற்றி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது

வல்வை சைனிங்ஸ் வி.கழகம் வைரவிழாவை முன்னிட்டு நடாத்தும் வல்வைக்குட்பட்ட கழகங்களுக்கிடையிலான வலைப்பந்தாட்டம் தொடர் நடைபெற்று வருகின்றது. றெயின்போ அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது உதயசூரியன் விளையாட்டுக்கழகம் இன்று

Read more

வல்வை சைனிங்ஸ் வி.கழக வைரவிழா வலைப்பந்தாட்டதில் நேதாஜி, வெற்றி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது part-2

வல்வை சைனிங்ஸ் வி.கழகம் வைரவிழாவை முன்னிட்டு நடாத்தும். .வல்வைக்குட்பட்ட கழகங்களுக்கிடையிலான வலைப்பந்தாட்டம் தொடர். நடைபெற்று வருகின்றது. ரேவடி அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது நேதாஜி விளையாட்டுக்கழகம் இன்று

Read more

வல்வை சைனிங்ஸ் வி.கழக வைரவிழா வலைப்பந்தாட்டதில் நேதாஜி, வெற்றி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது

வல்வை சைனிங்ஸ் வி.கழகம் வைரவிழாவை முன்னிட்டு நடாத்தும். .வல்வைக்குட்பட்ட கழகங்களுக்கிடையிலான வலைப்பந்தாட்டம் தொடர். நடைபெற்று வருகின்றது. ரேவடி அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது நேதாஜி விளையாட்டுக்கழகம் இன்று

Read more

வல்வை தீருவில் புட்டனி சித்திவிநாயகர் தேவஸ்தான இராஜ கோபுரம் புதிதாக கட்டப்பட்டு வருகின்றது

வல்வை தீருவில் புட்டனி சித்திவிநாயகர் தேவஸ்தான இராஜ கோபுரம் புதிதாக கட்டப்பட்டு வருகின்றது- உபயம் வல்வை தீருவில் தணிகாசலம் சக்திவேல் குடும்பத்தினர்கள்

Read more

வல்வை சைனிங்ஸ் வி.கழக வைரவிழா வலைப்பந்தாட்ட தொடர். நேதாஜி, உதயசூரியன் வெற்றி part-2

வல்வை சைனிங்ஸ் வி.கழகம் வைரவிழாவை முன்னிட்டு நடாத்தும். வல்வைக்குட்பட்ட கழகங்களுக்கிடையிலான வலைப்பந்தாட்டம் தொடர். இன்று நடைபெற்றது. முதல் லீக் சுற்று ஆட்டத்தில் உதயசூரியன் எதிர் ரேவடி மோதின

Read more

வல்வை சைனிங்ஸ் வி.கழக வைரவிழா வலைப்பந்தாட்ட தொடர். நேதாஜி, உதயசூரியன் வெற்றி

வல்வை சைனிங்ஸ் வி.கழகம் வைரவிழாவை முன்னிட்டு நடாத்தும். வல்வைக்குட்பட்ட கழகங்களுக்கிடையிலான வலைப்பந்தாட்டம் தொடர். இன்று நடைபெற்றது. முதல் லீக் சுற்று ஆட்டத்தில் உதயசூரியன் எதிர் ரேவடி மோதின

Read more