வல்வை செய்திகள்

வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 9ஆம் திருவிழா படங்கள்

[ July 25, 2014 11:56 pm ]

வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 9ஆம் திருவிழா படங்கள்
வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 9ஆம் திருவிழா படங்கள் #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top:... 
வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 8ஆம் திருவிழா படங்கள்

[ July 25, 2014 11:52 pm ]

வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 8ஆம் திருவிழா படங்கள்
வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 8ஆம் திருவிழா படங்கள் #gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top:... 
வல்வை ஸ்ரீ வாலாம்பிகா சமேத வைத்தீஸ்வர சுவாமி இராஜ ராஜேஸ்வரி 5 நாள் திருவிழா

[ July 25, 2014 11:47 pm ]

வல்வை ஸ்ரீ வாலாம்பிகா சமேத வைத்தீஸ்வர சுவாமி இராஜ ராஜேஸ்வரி 5 நாள் திருவிழா
வல்வை ஸ்ரீ வாலாம்பிகா சமேத வைத்தீஸ்வர சுவாமி இராஜ ராஜேஸ்வரி 5 நாள் திருவிழா #gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3... 
வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 7ஆம் திருவிழா படங்கள்

[ July 25, 2014 11:39 pm ]

வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 7ஆம் திருவிழா படங்கள்
வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 7ஆம் திருவிழா படங்கள் #gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top:... 
வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 6ஆம் திருவிழா படங்கள்

[ July 23, 2014 9:18 am ]

வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 6ஆம் திருவிழா படங்கள்
வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 6ஆம் திருவிழா படங்கள் #gallery-5 { margin: auto; } #gallery-5 .gallery-item { float: left; margin-top:... 
வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 5ஆம் திருவிழா படங்கள்

[ July 23, 2014 8:19 am ]

வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 5ஆம் திருவிழா படங்கள்
வல்வை கப்பலுடைய பிள்ளையார் கோயில் 5ஆம் திருவிழா படங்கள்   #gallery-6 { margin: auto; } #gallery-6 .gallery-item { float: left; margin-top:... 
வல்வை உதயசூரியன் சிறுவர் பூங்கா ஆரம்ப பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது.

[ July 23, 2014 8:04 am ]

வல்வை உதயசூரியன் சிறுவர் பூங்கா ஆரம்ப பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது.
வல்வை உதயசூரியன் சிறுவர் பூங்கா ஆரம்ப பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது.                                                                                        Read More →
வல்வை ஸ்ரீ வாலாம்பிகா சமேத வைத்தீஸ்வர சுவாமி இராஜ ராஜேஸ்வரி இரண்டாம் நாள் திருவிழா

[ July 23, 2014 7:58 am ]

வல்வை ஸ்ரீ வாலாம்பிகா சமேத வைத்தீஸ்வர சுவாமி  இராஜ ராஜேஸ்வரி இரண்டாம் நாள் திருவிழா
வல்வை ஸ்ரீ வாலாம்பிகா சமேத வைத்தீஸ்வர சுவாமி  இராஜ ராஜேஸ்வரி இரண்டாம் நாள் திருவிழா                          Read More →
வல்வை ஸ்ரீ வாலாம்பிகா சமேத வைத்தீஸ்வர சுவாமி இராஜ ராஜேஸ்வரி கொடியேற்ற திருவிழா

[ July 23, 2014 7:55 am ]

வல்வை ஸ்ரீ வாலாம்பிகா சமேத வைத்தீஸ்வர சுவாமி  இராஜ ராஜேஸ்வரி  கொடியேற்ற திருவிழா
வல்வை ஸ்ரீ வாலாம்பிகா சமேத வைத்தீஸ்வர சுவாமி  இராஜ ராஜேஸ்வரி  கொடியேற்ற திருவிழா                                  Read More →
வல்வை ஸ்ரீ வாலாம்பிகா சமேத வைத்தீஸ்வர சுவாமி இராஜ ராஜேஸ்வரி குருக்கல் அழைப்பு திருவிழா

[ July 23, 2014 7:52 am ]

வல்வை ஸ்ரீ வாலாம்பிகா சமேத வைத்தீஸ்வர சுவாமி  இராஜ ராஜேஸ்வரி குருக்கல் அழைப்பு திருவிழா
வல்வை ஸ்ரீ வாலாம்பிகா சமேத வைத்தீஸ்வர சுவாமி  இராஜ ராஜேஸ்வரி குருக்கல் அழைப்பு திருவிழா #gallery-7... 
31ம் நாள் நினைவஞ்சலியும் நன்றி நவிலலும் அமரர் திரு.சபாரெட்ணம் விசுவநாதன்

[ July 22, 2014 6:33 pm ]

31ம் நாள் நினைவஞ்சலியும் நன்றி நவிலலும் அமரர் திரு.சபாரெட்ணம் விசுவநாதன்
31ம் நாள் நினைவஞ்சலியும் நன்றி நவிலலும் அமரர் திரு.சபாரெட்ணம் விசுவநாதன்  Read More →
கனடா வல்வை மக்கள் ஒன்று கூடல் 2014 நன்றி மற்றும் கணக்கு அறிக்கை

[ July 22, 2014 4:21 pm ]

கனடா வல்வை மக்கள் ஒன்று கூடல் 2014 நன்றி மற்றும் கணக்கு அறிக்கை
கனடா வல்வை மக்கள் ஒன்று கூடல் 2014 நன்றி மற்றும் கணக்கு அறிக்கை      Read More →

test

Contact: VVTUK26@GMAIL.COM Copyright 2012 | vvtuk.com | Designed & Maintained by Valvai

இது வல்வையிலும் புலம்பெயர்ந்தும்  வாழும் வல்வை மக்களுக்கான இணையம்  வல்வை மக்களின் அறிவித்தல்கள் அனைத்தும் இலவசமாகவே பிரசுரிக்கப்படுகின்றன.