வல்வை செய்திகள்

4X4A9956

கோடைவிழா 2016க்கான பொதுக் கூட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது

000000000000000000000000ஐரோப்பாவின் மாபெரும் விளையாட்டு விழாவாக பெரும் எதிர்பார்ப்போடு 03/07/2016 ல் நடைபெறவிருக்கும் கோடை விழா ஏற்பாடுகள் சம்பந்தமான கூட்டம் இன்று…
16 copy

கணபதி பாலர் பாடசாலையின் கட்டடப் பணிகள்

000000000000000000000000நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் கணபதி பாலர்பாடசாலையின் கட்டடப் பணிகளில் தற்போது முதலாம் கட்ட வேலைகள் நிடைவடைந்து இரண்டாம் கட்டவேலைகள் ஆரம்பமாகி நடைபெற்றுக்…
vwa-uk-logo

நலன்புரிச் சங்கத்தினரின் (ஐ.இ) கோடைவிழா 2016க்கான பொதுக் கூட்டம்.

000000000000000000000000வல்வை நலன்புரிச் சங்கத்தினரால் நடத்தப்பட இருக்கும் கோடைவிழா 2016ன் செயற்பாடுகள் தொடர்பான கலந்துரையாடல் ஒன்று வரும் 27.06.2016 திங்கள் கிழமை…