வல்வையில் செயற்பட்டுவரும், வல்வை ஒன்றியம் தம்மால் முன்னெடுக்கபட்டுவரும் ‘பூரணம்’ முதியோர் கொடுப்பனவுத் திட்டம், மற்றும் சில திட்டங்களை விளக்கி இன்று அறிவித்தல் ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கின்றது.

சம்பந்தப்பட்ட அறிவித்தலையும், மற்றும் November மாத ஒன்று கூடலையும் கீழேயுள்ள படங்களில் காணலாம்.

 

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *