Search

இன்று (23.02.2017) அ.மி.த.க பாடசாலை வருடாந்த விளையாட்டுப் போட்டி அதிபர் திரு க.சுப்பிரமணியம் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது பகுதி-1

இன்று (23.02.2017) அ.மி.த.க பாடசாலை வருடாந்த விளையாட்டுப் போட்டி அதிபர் திரு க.சுப்பிரமணியம் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்றது .பிரதம விருந்தினராக திரு. பூ.சக்திவேல் ( முன்னாள் அதிபர்) அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்ததுடன் பரிசில்களையும் வழங்கினார்.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *