Search

பரதசுரபி நாட்டியக் கலாமன்ற நடன ஆற்றுகை நிகழ்வுகள் பகுதி-1

பரதசுரபி நாட்டியக் கலாமன்ற நடன ஆற்றுகை நிகழ்வுகள் பகுதி-1

நெடியகாடு பரதசுரபி நாட்டியக் காமன்ற நடன ஆற்றுகை

இன்று பி.ப 3.00 மணிக்கு யா வல்வை சிதம்பரக் கல்லூரி பிரதான மண்டபத்தில் நடைபெற்றுள்ளது

பிரதம விருந்தினர் நெல்லியடி குருஸேஸ்த்திர நாட்டியாலய இயக்குனர் கலாபூசணம் செல்வி பேரின்பநாயகி சிவகுரு கலந்து சிறப்பித்துள்ளார் 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *