Search

யா/ வல்வை சிதம்பரக் கல்லூரி வருடாந்த இல்ல மெய்வலுனர் போட்டி (05.02.2017) படங்கள் இணைப்பு பகுதி – 3

யா/ வல்வை சிதம்பரக் கல்லூரி வருடாந்த இல்ல மெய்வலுனர் போட்டி (05.02.2017) படங்கள் இணைப்பு பகுதி -3

யா/ வல்வை சிதம்பரக் கல்லூரி வருடாந்த இல்ல மெய்வலுனர் போட்டி05.02.2017 பாடசாலை அதிபர் திரு.சி.குருகுலலிங்கம் தலைமையில் பிரதம விருந்தினராக திரு மா. நவநீதமணி (கோட்டக்கல்வி அலுவலர் பருத்தித்துறை கோட்டம்),  பரிசில் வழந்குனர் திருமதி ச.நவநீதமணி (ஆசிரியை யா /பருத்தித்துறை சித்திவிநாயகர்வ வித்தியாலயம்)கலந்து சிறப்பித்துள்ளனர்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *