Search

வல்லை நாற்சந்தியில் தற்பொழுது இடம் பெற்ற விபத்து

வல்லை நாற்சந்தியில் தற்பொழுது இடம் பெற்ற விபத்து
30 வருடங்களுக்கு முன்னரும் இது போல் பாரிய விபத்து இடம்பெற்றதாக நேரில் பார்த்தவர்கள் கூறியதுடன்இப்பகுதியில் தொடர்ந்தும் விபத்துக்கள் நடைபெறுவதாக அறிய முடிகிறது

photo
valvai sulax
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *