Search

வல்வை குச்சம் சைனிங்ஸ் 60 உதைபந்தாட்டம் B பிரிவு தீருவில் அணி வெற்றி

வல்வை குச்சம் சைனிங்ஸ் வைரவிழா உதைபந்தாட்டம் தீருவில் அணி வெற்றி இன்றைய முதலாவது ஆட்ட்தில் B பிரிவு உதயசூரியன் அணி எதிர் தீருவில் அணி விறுவிறுப்பாக மோதி 1:0 என்ற கோல் கணக்கில் தீருவில் அணி வெற்றி பெற்று அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது 
Leave a Reply

Your email address will not be published.