Search

செஞ்சோலையில் உயிர் நீர்த்த மாணவர்களி னுடைய 14 வது ஆண்டு நினைவுதினம் 2020.08.14

செஞ்சோலையில் உயிர் நீர்த்த மாணவர்களி
னுடைய 14 வது ஆண்டு நினைவுதினம்
2020.08.14

2006 ஆகஸ்ட் 14 அன்று இலங்கை விமான படையினர் நடாத்திய தாக்குதலில் 54 மாணவிகள் உட்பட 61 பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டிருந்தனர்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *