Search

நயினை ஆலயத்தில் நேற்று 05.06.2021 முழுவதும் காட்சி கொடுக்கும் இராஜநாகங்கள்.

நயினை ஆலயத்தில் நேற்று 05.06.2021 முழுவதும் காட்சி கொடுக்கும் இராஜநாகங்கள்.

காலையில் அன்னையின் வீதியில் பகல் காட்சி மீண்டும் அன்னை ஶ்ரீநாகபூசணி அம்பிகை ஆலயத்தின் தீர்த்தக்கேணியில் இரவு காட்சி.

எண்ணி வியக்கின்றோம் தாயே உந்தன் அற்புதங்களை.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *