Search

VEDA கல்வி நிலையத்தில் கல்வி பயின்ற 22 மாணவர்களில் 21 மாணவர்கள் கா.பொ.த (சா/த) பரீட்சையில் நல்ல பெறுபேறுகளைப் பெற்று சித்தி
Leave a Reply

Your email address will not be published.