Search

பிரித்தானியாவில் மாவீரர் குடும்ப மதிப்பளிபு நிகழ்வுக்கு அழைப்பு!

பிரித்தானியாவில் மாவீரர் குடும்ப மதிப்பளிபு நிகழ்வு – இந் நிகழ்வில் அனைத்துப் பிரித்தானியா வாழ் மாவீரர் குடும்பங்களையும் பங்கு கொள்ளுமாறு
அன்புடன் அழைக்கின்றோம். தொடர்புகளுக்கு –  தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழு – பிரித்தானியா 
Leave a Reply

Your email address will not be published.