Search

முல்லைத்தீவு ஊடக அமையம் 21.10.2011 அன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது.

முல்லைத்தீவு ஊடக அமையம் 21.10.2011 அன்று திறந்து வைக்கப்பட்டது.

இதில் ஊடகத்துறையினர் சார்ந்தவரும் அற்றும் அனைவரும் கலந்து சிறப்பித்தனர்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *