Search

வேற்றுக்கிரகவாசிகள் பயன்படுத்திய பொருட்களை வெளியிட்டு பீதியைக் கிளப்பும் மெக்ஸிக்கன் அரசு (Video)

மெக்ஸிக்கன் அரசு வேற்று கிரகவாசிகள் தொடர்பான தடயங்களையும் அவர்கள் பாவித்ததாகக் கூறப்படும் பொருட்களை வெளியீடு செய்துள்ளனர்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *