Search

இங்கிலாந்தில் வல்வை புளுசின் உதைபந்தாட்ட பயிற்சி புகைப்படங்கள்!

இங்கிலாந்தில் வல்வை புளுசின் 10,12 வயதிற்கு உட்பட்ட வீரர்கள் மற்றும் யனரடவள வீரர்களின் உதைபந்தாட்ட பயிற்சிகள் இன்று (18-03-2012) நடைபெற்ற போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்.

வீரர்களை தவறாது பயிற்சிக்கு சமூகம் தரும்படி பயிற்சியாளர்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றனர்.

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *