வல்வையிலுள்ள பாடசாலைகளில் புலமைப்பரிசிலில் சித்தியடைந்த மாணவர்கள் விபரங்கள்.

 

 

 

பாடசாலை பெயர்:- யா/வல்வை மகளிர் மகா வித்தியாலயம்.

மாணவன் பெயர்:- சிவபாதராசா பிரியவர்ணன்.

புள்ளி:- 179

நிலை (rank):- 70

 

பாடசாலை பெயர்:- யா/வல்வை மகளிர் மகா வித்தியாலயம்.

மாணவன் பெயர்:- செந்திவேல் ஆர்த்திகா.

புள்ளி:- 162

நிலை (rank):- 511

 

பாடசாலை பெயர்:- யா/சிதம்பர கல்லூரி.

மாணவன் பெயர்:- செல்வச்சந்திரன் சரவணன்.

புள்ளி:- 173

நிலை (rank):- 170

 

பாடசாலை பெயர்:- யா/சிதம்பர கல்லூரி.

மாணவன் பெயர் :- குவேந்திரன் கோகுலன்.

புள்ளி :- 166

நிலை (rank):- 353

 

பாடசாலை பெயர்:- யா/சிதம்பர கல்லூரி.

மாணவன் பெயர்:- பிறேமராசா கிருஷாந்தினி.

புள்ளி:-157

நிலை (rank):- 732

 

பாடசாலை பெயர்:- யா/வல்வை அ.மி.த.க. பாடசாலை

மாணவன் பெயர்:- பரணீதரன் பகீரதன்

புள்ளி:- 165

நிலை (rank):- 386

 

பாடசாலை :- யா/வல்வை  சிவகுரு வித்யாசாலை .

பெயர் :- வேலாயுதம் வபிஷா

புள்ளி :- 153

நிலை  (Rank):- 933

 

 

J/VALVAI MAHALIR MAHA VIDYALAYAM.
Grade  05  Scholaship Results –  2011
Jaffna District Cutout :- 151

Name

Marks

Rank

Sivapatharasa   Priyavarnan.

179

70

Senthivel   Arthika.

162

511

Dominic   Delsika.

148

Krisnakumar   Nihalya.

141

Sivakumar   Poongathir.

141

Principal :-  Mrs.Sethulingam Mankaleshwary.
Class Teacher :-Mrs. Saththijenththira Barathi.

J/CHITHAMBARA COLLEGE.
Grade 05 Scolaship Results-2011
Jaffna District Cutout :- 151

NAME

MARKS

RANK

Selvachchanththiran Saravanan.

173

170

Kuvenththiran  Kokulan.

166

353

Piremarasa  Kirusanththini.

157

732

Sanththiralingam  Mathisankar.

147

Givakan  Kaginththini.

143

Anran  Mariyathash .

132

Sivakumar  Piravina .

123

Kunasekaram  Sarmila .

82

Principal :- Mr.k.Irajathurai.
Class Teacher :-Miss. Thayanithi Sangkaranarayanan.

 

J/VALVAI  AMERICAN MISSION TAMIL MIXED SCHOOL.
Grade 05 scholaship Results – 2011
Jaffna District cutout 151

NAME

MARKS

RANK

Paranitharam  Pakirathan.

165

386

Irasakumar  Tharsini

150

Sivakumar  Sajanthan.

150

Theivenththiran Sarmila.

129

Nirmalakumar  Nirojan.

125

Kukathasan  Semparuthi.

120

Principal :- Mr.P.Saththivel.
Class Teacher:- Mrs.Kamalini  Rajmanokaran.

 

J/VALVAI SIVAGURU VIDYASALAI
Grade 05 scholaship Results– 2011
Jaffna District Cutout :- 151

NAME

MARKS

RANK

Velayutham  Vapisa.

153

933

Iraththinakumar   Pavitha.

144

Sanththiramohan   Sanththuru.

133

Jokarasa   Pomina.

133

Sellaththurai   Kajenththiran.

132

Balachchanththiran Piriyatharsini.

128

Principal :- Mr.A.Sivanathan.
Class Teacher :- Mrs. Nanththa Manirajan.

சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கின்றது.

நன்றி  பகலவன்.

 

 

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *