Search

Australia வில் கடந்த 30/6/2019 இல் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்ற கணிதவிழா.

Australia வில் கடந்த 30/6/2019 இல் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற்ற கணிதவிழா.
இதில் சிதம்பர கல்லூரியின் முன்னாள் ஆசிரியர் திரு. சற்குணபாலன் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து சிறப்பித்தார்கள்.
Leave a Reply

Your email address will not be published.