Search

மே 18 தமிழினவழிப்பு நினைவேந்தல் நிகழ்வு முள்ளிவாய்க்கால் பெருவலி நினைவேந்தல்

மே 18 தமிழினவழிப்பு நினைவேந்தல் நிகழ்வு முள்ளிவாய்க்கால் பெருவலி முள்ளிவாய்க்காலில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இறுதி யுத்தத்தில் உயிர் நீத்தவர்களை நினைவேந்தல்

 

 

 

 

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *